Hasta yatış çıkış işlemleri nasıl yapılır?
27 Aralık 2017

YATIŞ İŞLEMLERİ

SGK’Lİ HASTA:

 • Hasta, hasta kabul birimine yönlendirilir. Burada giriş işlemi düzenlenir.
 • Hasta ilgili polikliniğe yönlendirilir.
 • Hasta, hekim tarafından değerlendirilir.
 • Hasta, yatış işlemi için yatacağı kliniğe poliklinik sekreteri tarafından yönlendirilir.

ÜCRETLİ HASTA:

 • Hastaya poliklinik ücretli vezne veya acilden ücretli giriş yapılır.
 • Hasta hekim tarafından değerlendirilir.
 • Hasta, yatış işlemi için yatacağı kliniğe poliklinik sekreteri tarafından yönlendirilir.
 • Hasta taburcu olduktan sonra ücretli vezneye ödemesini yapar.

ÖZEL SİGORTALI HASTA:

 • Hastaya poliklinik ücretli vezne veya acilden ücretli giriş yapılır.
 • Hasta hekim tarafından değerlendirilir.
 • Hasta, yatış işlemi için yatacağı kliniğe poliklinik sekreteri tarafından yönlendirilir.
 • Hasta taburcu olduktan sonra ücretli vezneye ödemesini yapar.

ÇIKIŞ İŞLEMLERİ

 • Hastanemizde çıkışı yapılacak olan hastanın çıkış işlemleri tedavi gördüğü klinikte yapılır.

SGK’LI HASTA

 • Hastanın evrakları hekim tarafından hazırlanır.
 • Epikriz hastanın hekimi tarafından yazılarak onaylanır.
 • Klinik tıbbi sekreteri hastanın evraklarının kontrolünü yapar.
 • Onaylanmış reçetesi, epikriz(çıkış özeti), ve istirahat raporları hasta veya yakınına teslim edilir.
 • Hastaya varsa kontrol randevu tarihi verilir.
 • Hasta taburcu edilir.

ÜCRETLİ HASTA

 • Hastanın evrakları hekim tarafından hazırlanır.
 • Epikriz hastanın hekimi tarafından yazılarak onaylanır.
 • Klinik tıbbi sekreteri hastanın evraklarının kontrolünü yapar.
 • Hasta ücretli vezneye ödemesini yapar. (Tedavi, ilaç-malzeme ve istirahat raporları ücretleri dâhil).
 • Onaylanmış reçete, çıkış özeti ve istirahat raporları hasta veya yakınına teslim edilir.
 • Hastaya kontrol randevu tarihi verilir.
 • Hasta taburcu edilir.                                    

ÖZEL SİGORTALI HASTA

 • Hastanın evrakları hekim tarafından hazırlanır.
 • Epikriz hastanın hekimi tarafından yazılarak onaylanır.
 • Klinik tıbbi sekreteri hastanın evraklarının kontrolünü yapar.
 • Hastanın kurum ile anlaşmalı özel sigortası varsa hasta ya da hasta yakını ücretli vezneye yönlendirilir.
 • Onaylanmış reçete, epikriz, ve istirahat raporları hasta veya yakınına teslim edilir.
 • Hastaya kontrol randevu tarihi verilir.
 • Hasta taburcu edilir.