Koruyucu Sağlık Hizmetleri
08 Şubat 2022

KORUYUCU SAĞLIK HİZMETLERİ

 • Tehlikeleri ortadan kaldırma (yangın, gaz sızıntısı vb.)
 • Devam etme riski varsa toplumu güvenlik altına alma
 • Koruyucu ve rutin bakım sağlama
 • Sağlıklı su yiyecek barınak sağlama
 • İnsan atıklarını yok etme
 • Vektörlerle yayılan hastalıkları önleme
 • Katı atıkları zararsızlaştırma
 • Tıbbi atık yönetimi
 • Enfeksiyon kontrolü için sürveyans
 • Durum ve deneyimleri kayıt raporlama ve iletişim
 • Materyallerin depolanma ve dağıtımı
 • Ölülerle ilgili hizmetler