Eğitim Birimi
24 Eylül 2018

Hastane vizyonu, misyonu ve kalite politikası doğrultusunda çalışanlarımızın mesleki bilgi-beceri düzeylerini çağın gelişmelerine uygun şekilde sürekli yükseltmek, geliştirmek ve yüksek kalitede hasta bakım çıktılarını elde edebilmek için kalite standartları doğrultusunda eğitim verilmesini sağlamaktır.

Hizmet içi eğitimdeki temel amaç;
Sağlık personelini, değişen ve gelişen sağlık hizmetleri konusunda bilgilendirmek ve verimli olabilmeleri için gerekli bilgi, beceri ve  davranışları kazandırmak, iş verimini artırmaktır.

Kızılcahamam Devlet Hastanesi Eğitim Birimi farklı kategorilerde eğitim programları düzenlemektedir.
Bunlar;
Hizmet Kalite standartları Eğitimleri
Enfeksiyon Korunma Eğitimleri
Meslek ve birim basında Hizmet içi Eğitim Programları Eğitimi
Genel ve Birim Oryantasyon Eğitimleri