Acil Servis
04 Ekim 2023

Acil Servisimiz hastaneye müracaat eden acil durumdaki hastaların gerekli tıbbi müdahalesini zamanında ve eksiksiz yerine getirilmesini sağlayan ve 24 saat kesintisiz acil hizmeti veren bir servistir. Hastanemizde acilde çalışan hekim, hemşire ve diğer sağlık personeli acile müracaat  eden sağlık durumu kritik, hayati tehlikesi olan hastalara, her türlü yaralanma vakalarına, basit sağlık sorunlarına; yaşlı, genç, çocuk ve tüm hastalara tecrübeli kadrosuyla anında tıbbi müdahalede bulunabilmektedir.

Acil birimimize başvuran hastaların endişeleri göz önüne alınarak onlara empati ile yaklaşmak, net ve açık olmak, en üst düzeyde bilimsel kriterlere göre evrensel ölçekte bilgilerle hizmet vermek hastanenin temel ilkelerindendir.