Özellikli Hizmetler
21 Kasım 2023

 
   Hastanemizde;  7 yataklı 2. Basamak ve 7 yataklı 1. Basamak olma üzere 2 adet genel yoğun bakım ünitelerimiz bulunmaktadır. Yoğun bakım ünitelerimizde, hayati riski yüksek hastaların takip ve tedavisi planlanmaktadır. Hastalarımız, hasta başı ve merkezi monitörlerle yakın gözetim altında tutulur. Nöbetçi uzman hekimler, hemşireler ve hasta bakım personelleri 24 saat görev yapar. Yoğun bakımlarda tedavi gören hastalarımıza laboratuvar tetkikleri, röntgen çekimleri, hasta başı  doppler-ultrasonografi tetkikleri, BT (bilgisayarlı tomografi) ve MR (manyetik rezonans) hizmetleri de sunulur.

Yoğun Bakım Ünitemizde sıklıkla takip ve Tedavisinin yapıldığı durumlar şunlardır:

. Beyin kanamaları
. Felç (İnme)
. Ciddi solunum yetmezlikleri
. Akut ve kronik böbrek yetmezlikleri
. Akut ve kronik organ yetmezlikleri
. Postoperatif yakın takibi gereken hastalar
. Ciddi enfeksiyon ve sepsis
. Zehirlenmeler