Hasta hakları nelerdir?
27 Aralık 2017

 1. Hizmetten genel olarak faydalanma

  • Adalet ve Hakkaniyet ilkeleri çerçevesinde sağlık hizmetlerinden faydalanma. Irk, dil, din ve mezhep, cinsiyet, felsefi inanç, ekonomik ve sosyal durumları dikkate alınmadan hizmet alma hakkı vardır.
 2. Bilgilendirme ve bilgi isteme

  • Her türlü sağlık hizmetinin ve imkânının neler olduğunu öğrenmeye ve sağlık durumu ile ilgili her türlü bilgiyi sözlü veya yazılı isteme hakkı vardır.
 3. Sağlık kuruluşunu ve personelini, seçme ve değiştirme

  • Sağlık kuruluşunu seçmeye, değiştirmeye ve seçtiği sağlık tesisinde verilen sağlık hizmetlerinden faydalanmaya, sağlık hizmeti verecek vermekte olan tabiplerin ve diğer sağlık çalışanlarının kimliklerini, görev ve unvanlarını öğrenmeye seçme ve değiştirmeye hakkı vardır.
 4. Mahremiyet

  • Gizliliğe uygun bir ortamda her türlü sağlık hizmeti almaya hakları vardır.
 5. Reddetme, durdurma ve rıza

  • Tedaviyi reddetmeye, durdurulmasını istemeye, tıbbi müdahalelerde rızasının alınmasına ve rıza çerçevesinde hizmetten faydalanmaya hakkı vardır.
 6. Güvenlik

  • Sağlık hizmetini güvenli bir ortamda almaya hakkı vardır.
 7. Dini vecibeleri yerine getirebilme

  • Sağlık tesisinin imkânları ölçüsünde ve idarece alınan tedbirler çerçevesinde, dini vecibelerini yerine getirmeye hakkı vardır.
 8. İnsani değerlere saygı gösterilmesi, saygınlık görme ve rahatlık

  • Saygı, itina ve ihtimam gösterilerek, güler yüzlü, nazik, şefkatli bir ortamda, her türlü hijyenik şartlar sağlanmış gürültülü ve rahatsız edici bütün etkenler giderilmiş bir sağlık hizmeti almaya hakkı vardır.
 9. Ziyaret ve refakatçi bulundurma

  • Sağlık tesislerince belirlenen usül ve esaslar çerçevesinde ziyaretçi kabul etmeye ve mevzuatın ve sağlık tesisinin imkânları ölçüsünde ve hekimin uygun görmesi halinde refakatçi bulundurmaya hakkı vardır.
 10. Müracaat, şikâyet ve dava hakkı

  • Haklarının ihlali halinde, mevzuat çerçevesinde her türlü başvuru, şikâyet ve dava hakkını kullanmaya hakkı vardır.


"BİR YERDE HAK VARSA HEMEN YANI BAŞINDA SORUMLULUK’DA VARDIR."