16.04.2023 - 2024 YILI 2 KALEMDEN OLUŞAN İMMUNOASSAY VE SEDİMANTASYON GRUBU TESTLERİ SONUÇ KARŞILIĞI LABORATUVAR HİZMET ALIMI İLANI
03 Nisan 2024

İhale Konusu :
2024 YILI 2 KALEMDEN OLUŞAN İMMUNOASSAY VE SEDİMANTASYON GRUBU TESTLERİ SONUÇ KARŞILIĞI LABORATUVAR HİZMET ALIMI İLANI
İhale Tarihi :
16.04.2023
İhale Saati :
10:30

İhale dökümanına ulaşmak için tıklayınız.